preload

Coaching met lovesenergy

De lessen die je leren kan wanneer je leeft in de energie van liefde zullen altijd op maat zijn. Ze zijn precies voor jou, maar het vraagt wel van je dat je leert kijken en luisteren.

In een maatschappij waarin enorm veel prikkels zijn die ongezond voor je zijn is het ook belangrijk dat je leert afstemmen, zodat je niet alle boodschappen hoeft te verwerken, maar enkel de lessen die in het moment voor jou van belang zijn. 

Ga naar ingredienten van lovesenergy om te leren hoe je houding optimaal is als je luistert en kijkt. Deze kwaliteiten zijn ook de bronnen waar je je steeds op af kan stemmen. Binnen het veld dat je zo wordt kunnen de lessen zich aan je beginnen te openbaren. 

Voor een harmonische samenwerking met jou en de coach van het moment is het van belang dat niemand overheerst. Zowel datgene in jou dat coaching behoeft als de wijsheid die gevormd wordt, geef allebei de ruimte en vertrouw 'het gesprek' dat op gang komt of 'de dans'. 

Net als je iemand leert kennen in een gesprek of zoals je op elkaar ingespeeld raakt in een dans, zo ook duurt het een tijdje voor een bepaalde les begrijpelijk voor je wordt. Durf steeds opnieuw te leren en je coachingstraject te vervolgen om zo steeds nieuwe, voedende energie te genereren, voor jezelf en automatisch ook anderen. 

 

 

 


preload preload