preload
De filosofie van lovesenergy
 
Leven vanuit lovesenergy heeft de ingrediënten voor lovesenergy als basis. De kracht van o.a. acceptatie, geduld, ruimte en aandacht zijn steeds als rode draad aanwezig. Soms lukt het om er actiever aandacht aan te besteden dan anders, altijd krijg je er iets van mee. Deze energie helpt bij een natuurlijk verloop van van je leven, zodat alles zonder forceren kan gebeuren.
 
Vanuit het oogpunt van de ingrediënten voor lovesenergy is alles precies goed zoals het is. Inclusief lijden, verwarring en onwetendheid. En inclusief verandering.
De verandering van alles in het leven is een gegeven. Een mens kan op talloze manieren lijden door zich hiertegen te verzetten. Leven vanuit verzet tegen natuurlijke veranderingsprocessen levert onnodig lijden op. De ingrediënten voor lovesenergy laat je hier bewust van worden, zodat je gaandeweg minder onnodig lijdt en gestaag meer gaan samenvallen met je ware zelf, je kern, je natuurlijke kracht.
 
De energie die zo gecultiveerd wordt is als een licht dat dwars door de sluiers van de geest je steeds meer werkelijkheid laat zien. Het geeft bovenal onverwoestbare steun, omdat het gebaseerd is op energieën die simpelweg zijn, geen specifieke vorm aannemen en contact maken met dat wat overal, altijd onuitputtelijk blijft. Dan maakt het niet uit wie je bent of wat je doet. Het is zonder oordeel. Iedereen is in het leven continu onderhevig aan verandering en ontwikkeling. Iedereen moet daar in het leven mee leren omgaan.
 
Lovesenergy garandeert geen onveranderlijk geluk. De ingrediënten voor lovesenergy laten je leven, zoals alleen jij dat kan. Laten je zijn wie je bent, laten je groeien, vastlopen, jezelf overstijgen, weer vastlopen, tot inzicht komen, leren, spelen, domme/slimme dingen doen, ontevreden zijn, lachen et cetera. Hoe meer je hier naar leert kijken met de ingrediënten voor lovesenergy, hoe meer je kan kiezen, hoe meer ruimte je ervaart en hoe meer vrijheid. En je leert contact maken met het onveranderlijke in jou. 
 
Iedereen bouwt zijn of haar bestaan in meer of mindere mate op funderingen van hun ideeën over garanties voor geluk, totdat er bewustwording optreedt. Wanneer een illusie wordt doorzien treed automatisch verandering op. Deze bewustwording kan heel pijnlijk zijn. Soms zo pijnlijk dat je het liever uit de weg gaat, met alle gevolgen van dien. Met de ingrediënten voor lovesenergy durf je het sneller aan en maak je een luchtiger en grondiger leerproces door. Bewustwording en pijnlijke inzichten gaan vaak hand in hand, maar de ingrediënten voor lovesenergy bevorderen een bewustwording van een staat van zijn, die zonder verzet accepteert wat is, die laat gebeuren, je de ruimte geeft om te leven. Die je laat zien dat wat gebeurt bij het leven hoort en je zijn, je wezen, jou niet in de weg hoeft te staan, wanneer je het niet meer in de weg gaat staan.
 
 

preload preload