preload

Over het ontstaan van lovesenergy

De energie van liefde is zo oud als de wereld. Sterker nog, voor zover ik er inzichten over heb mogen ontvangen is de wereld ontstaan in deze energie en vindt creatie, elke schepping plaats in lovesenergy. Ik heb er bewust contact meegemaakt in een korte periode van relatieve afzondering en spontane onthechting, toen ik me openstelde voor de waarheid, alles dat is, wat het ook mocht zijn.
Openstellen en ontvangen
Ik kwam veel tegen wat ik door mijn studie (sociale) psychologie en jarenlange therapie kon begrijpen en plaatsen met mijn westerse, rationele verstand, maar dit alles was nu juist niet waar ik naar op zoek was. Dat liet ik steeds los. Ik wilde weten hoe ‘het’ echt zat. Ik liet steeds meer meningen, (opvoedings)lessen en ideeën voor wat ze waren. Ik wilde doordringen tot dat wat onweerlegbaar waar was.
Mijn gedachten kwamen voorbij, maar bleven niet lang. Ik had de tijd en het enige dat ik deed was me openstellen voor wat echt waar was. Het één na het ander viel af. Niet dat het niet waar was, maar het was nooit de enige waarheid. Het was altijd slechts één waarheid, vanuit één perspectief. Geen enkel perspectief was volledig geweest of had me gelukkig gemaakt. Sterker nog, het leidde alleen maar tot meer ongeluk wanneer ik me aan één of meerdere perspectieven onderwierp (die van mij incluis!). Mijn geest werd steeds rustiger en leek daardoor steeds ruimer.
Ik zag dat alle perspectieven waar zijn. En dat alles wat je aanneemt als waarheid voor jou waar is. En dat wat je niet kunt zien te ontdekken is met de juiste motivatie en de juiste techniek. Iedereen zit gevangen in het eigen perspectief of in een perspectief. Wat gebeurde er toen ik mijn perspectief losliet (psychisch/geestelijk stierf)? Het was alsof ik in mezelf zakte en er iets van binnen naar buiten klapte. Ik voelde alleen maar liefde en compassie. Ik zag dat alles op liefde drijft. Alles komt voort uit liefde, alles vindt plaats in liefde. We zijn omgeven door liefde. Onze ideeën over de werkelijkheid vertroebelen ons zicht hierop alleen en maken dat we handelen alsof dit niet zo is. Onze misinterpretaties van de werkelijkheid zorgen ervoor dat we niet alleen maar pure liefde tot uiting brengen in de wereld.

[naar het begin van deze pagina]

Illusies
Sindsdien heb ik gemerkt hoezeer de opbouw van onze maatschappij, ons taalgebruik, interacties, belangenverstrengeling en mijn eigen oude patronen het contact met lovesenergy in de weg lijken te staan. Het enige wat ze echter voor mij doen, zo leerde ik, is mijn aandacht afleiden en dat dit mogelijk is door mijn illusies of valse identificaties. En die had ik snel weer, een stuk minder, maar toch. Wat ik tegelijkertijd, los van die illusies, los van de afleiding wist, was dat lovesenergy er was, dat alles goed was zoals het was. Het universum, de wereld, de mensen, de natuur en alle vormen waarin alles verschijnt. En dat, om illusies te doorzien, ik eerst moest erkennen dat deze voor mij opnieuw waarheid waren geworden, ik geloofde er opnieuw in. Zolang je een illusie niet herkent als zodanig blijf je er namelijk naar handelen en die werkelijkheid in standhouden.
Een illusie is bijvoorbeeld: "de enige manier om geluk te vinden is door beter te presteren". In dat geval kan ik nu niet gelukkig worden want ik mis nog iets. Het kan best zo zijn dat het handig is voor je om beter te gaan presteren. Alleen, als je denkt dat je daar gelukkiger van gaat worden, word je er ongelukkiger van. Vanuit je contact met lovesenergy kun je zien dat geluk niet ligt in iets doen.
Wijsheden leren ons dat we niets hoeven najagen, omdat we er al zijn. Zoals ik het zie zijn we allemaal helder én vertroebelen we ons beeld nog in meer of mindere mate. We zijn er dus al én zijn er nog niet. Wanneer we een illusie nog aannemen als waarheid is ons beeld vertroebeld of gaat de werkelijkheid erachter verscholen. Af en toe vangen we een glimp op van volledige helderheid. Misschien blijven we er nog eens in. Ik nog niet in ieder geval.
Actie
Met het helderder bewustzijn dat ik door contact met deze energie van liefde had, kon ik alles dat ik geleerd had in mijn studie (sociale) Psychologie en alles wat ik zag aan mensen en mezelf in een nieuw licht zien. Sindsdien heb ik me weer verdiept in psychologie, maar nu meer in therapievormen. Zo ben ik onder andere bekend geraakt met Past Reality Integration Therapy, Therapie voor (Complexe-) Post Traumatische Stress Stoornis, Verslavingsdynamieken en het 12-stappenprogramma, Naoorlogse generatie problematiek en Lichaamsbewustwording. Daarnaast leerde ik meditatie- en visualisatietechnieken, verdiepte ik me in het Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Taoïsme en Sjamanisme. Ook ben ik inmiddels chakra yoga docent en geef ik yoga- en meditatieles. Vanuit deze oude wijsheden en de ingrediënten voor lovesenergy coach ik nu mensen om ze te helpen deuren te openen, blokkades op te heffen, impasses te doorbreken en hun innerlijke wijsheid aan te spreken.

[naar het begin van deze pagina]


preload preload